maethu cymru

blog

blog

Dysgwch fwy am beth mae ein tîm yn ei wneud yn ogystal â sut rydyn ni’n dathlu pob plentyn rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn ein herthyglau diweddaraf. O straeon maethu lleol a digwyddiadau sydd ar y gweill i wybodaeth a chyngor arbenigol, mae ychydig bach o bopeth ar gael yma ar flog Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae ein timau’n gweithio’n galed i rannu gwybodaeth yn ogystal â phrofiadau personol gan y plant a’r gofalwyr maeth rydyn ni’n gweithio gyda nhw bob dydd.

Lady in garden with grandchildren

Wythnos Gofal gan Berthnasau

Mae Wythnos Gofal gan Berthnasau yn codi ymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth o'n gofalwyr sy'n berthnasau.

gweld mwy
Family walking away from the camera on the beach

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.